Мінфін затвердив форму повідомлень про участь у міжнародній групі компаній

Головна / Новини / Мінфін затвердив форму повідомлень про участь у міжнародній групі компаній

Міністерство фінансів України наказом від 31.12.2020 р. №839 (зареєстрований в Мін’юсті 04.03.2021 р. за №278/35900) затвердило форму та порядок складання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Це Повідомлення подається платником податків, який у звітному році здійснював контрольовані операції, визначені п. 39.2 ПКУ, засобами електронного кабінету в електронній формі.

Термін подання Повідомлення – до 1 жовтня року, що настає за звітним. Якщо останній день строку подання припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Повідомлення складається з таких невід’ємних частин та розділів:

  1. заголовна частина (“Загальні відомості”) – містить загальні відомості про Повідомлення, платника податків, який подає звіт, найменування МГК, обраний материнською компанією такої групи звітний період (фінансовий рік) для цілей бухгалтерського обліку, суму сукупного консолідованого доходу МГК за такий період;
  2. основна частина, яка складається із таких розділів:

розділ I “Відомості щодо материнської компанії міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків”, в якому зазначається інформація щодо материнської компанії МГК, до якої входить платник податків;

розділ II “Відомості щодо учасника міжнародної групи компаній, уповноваженого материнською компанією на подання звіту в розрізі країн”, в якому зазначаються відомості щодо учасника МГК, якого материнська компанія уповноважила на підготовку та подання звіту у розрізі країн (у разі делегування таких повноважень материнською компанією);

розділ III “Інформація щодо країн, відповідно до законодавства яких міжнародна група компаній не подає звіт у розрізі країн”, в якому зазначається перелік держав (територій), в яких група не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн відповідно до чинного законодавства таких держав (територій).

Державній податковій службі України у термін до 1 липня 2021 року доручено забезпечити оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПСУ XML-схеми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та її опису.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на сьогодні він ще не опублікований.

Замовити дзвінок