Реєстрація торгових марок

Головна / Реєстрація торгових марок

Підтримуючи інноваційні ініціативи українських бізнесменів, ми пропонуємо наступні послуги.

1. Визначення (створення) об’єкта права інтелектуальної власності.

 • Аудит інтелектуальної власності
 • Розробка торговельних марок
 • Патентно-інформаційні (пошукові) послуги.

2. Документальне оформлення прав інтелектуальної власності:

 • Реєстрація торгових марок (знаків для товарів і послуг)
 • Складання та подання заяв на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.
 • Реєстрація технологій.
 • Реєстрація творів авторського права (комп’ютерних програм)
 • Реєстрація географічних зазначень
 • Складання договорів (ліцензійних, авторських) на розпорядження майновими правами на об’єкт інтелектуальної власності; державна реєстрація таких договорів.

3. Оцінювання інтелектуальної власності.

4. Оцінювання збитків від порушення майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності.

5. Оцінка гудвілу.

6. Введення об’єктfів права інтелектуальної власності в господарський оборот.

 • Підготовка первинної документації
 • Постановка інтелектуальної власності на бухгалтерський облік (в складі нематеріальних активів підприємства).
 • Консультації з приводу оподаткування операцій з інтелектуальною власністю.

7. Послуги у сфері трансферу технологій.

Замовити дзвінок